ULTRA NEON

฿890.00

DESCRIPTION

เครื่องพอด IFLEX สี Ultra Neon เขียวเรืองแสง พลังแห่งความกล้าหาญ
1 กล่อง บรรจุ
– ตัวเครื่องสูบ IFLEX 1 ตัว
– สายชาร์จ Micro USB
– คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

วิธีการใช้งาน
1. หลังจากเปิดกล่องแล้ว นำตัวเครื่องไปชาร์จแบตให้เต็ม หรือจนไฟสถานะดับลง (บางเครื่องแบตจะเต็มอยู่แล้ว)
2. นำหัวน้ำยาเสียบลงไปให้ถูกด้าน
3. สามารถสูบได้เลย ไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้น

คำเตือน
– ไม่ควรเสียบหัวน้ำยาค้างไว้ขณะเสียบชาร์จแบต
– ถ้าไม่ใช้งาน ควรวางแนวนอน

ADD LINE

Product & Dietary Information

Description

เครื่องพอด IFLEX สี Ultra Neon เขียวเรืองแสง พลังแห่งความกล้าหาญ
1 กล่อง บรรจุ
– ตัวเครื่องสูบ IFLEX 1 ตัว
– สายชาร์จ Micro USB
– คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

วิธีการใช้งาน
1. หลังจากเปิดกล่องแล้ว นำตัวเครื่องไปชาร์จแบตให้เต็ม หรือจนไฟสถานะดับลง (บางเครื่องแบตจะเต็มอยู่แล้ว)
2. นำหัวน้ำยาเสียบลงไปให้ถูกด้าน
3. สามารถสูบได้เลย ไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้น

คำเตือน
– ไม่ควรเสียบหัวน้ำยาค้างไว้ขณะเสียบชาร์จแบต
– ถ้าไม่ใช้งาน ควรวางแนวนอน

ADD LINE

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ULTRA NEON”

Your email address will not be published.

Share With Your Friends!

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Our coupon allows you to receive 20% off your first order! Coupon: FIRSTORDER
Go to Top